Beginpagina > Wie zijn wij ? >

Over ATD Vierde Wereld

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Ze werd in 1957 door Joseph Wresinski, een Franse priester, opgericht samen met de inwoners van een sloppenwijk in de Parijse agglomeratie. Omdat Joseph Wresinski zelf in armoede opgroeide had hij een eigen kijk en inzicht in de realiteit van armoede en de wijze waarop ze kan worden bestreden: met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis.

- Onze inzet

- Uw inzet ?

- Onze beginselen

- Vierde Wereld ? Wat betekent dat ?

Een nieuwe Algemene Delegatie!

16 januari
Een nieuwe Algemene Delegatie! De internationale Beweging ATD Vierde Wereld heeft sinds januari 2017 een nieuwe Algemene Delegatie. De Belgische volontaire Isabelle Perrin volgt zichzelf op als Algemeen Secretaris. Samen met Martine Le Corre, Bruno Dabout en Álvaro Iniesta Pérez (v.l.n.r) zal zij de uitdaging aangaan om de belangen van duizenden leden van de Beweging in de hele wereld te behartigen: mensen en gezinnen in armoede, medestanders en volontairs.

De wereld verliest een grote verdediger van “Wij de volkeren van de Verenigde Naties”

Maart 2016
De wereld verliest een grote verdediger van “Wij de volkeren van de Verenigde Naties” ATD Vierde Wereld eert Boutros-Boutros Ghali, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Boutros-Ghali stierf op 16 februari 2016. Hij was een man die “de woorden in het inleiding van het Handvest van de Verenigde Naties, ‘Wij de volkeren van de Verenigde Naties’ belichaamde”, zegt Eugen Brand, voormalig algemeen secretaris van ATD Vierde Wereld. De eerste ontmoeting tussen Boutros-Ghali en ATD Vierde Wereld vond plaats in oktober 1994, ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet (...)

Een ploeg van vijf mensen met ervaring

Februari 2016
Een ploeg van vijf mensen met ervaring ATD Vierde Wereld België wordt sinds 15 december 2015 aangestuurd door een nieuw nationaal team. In 2010 namen Herman Van Breen, Gilles Michaux en Yvette De Vuyst (†2012) die taak op. Ze werden ondersteund door Cécile Van de Putte en Thibault Dauchet. Het was voor deze ploeg een prioriteit om het engagement van eenieder te ondersteunen. Veel aandacht ging ook naar de vernieuwing van de Volksuniversiteit. Het mandaat van dit team liep ten einde. Een werkgroep heeft gedurende meerdere (...)

A T D ?

Oktober 2015
A T D ? Samen opkomen voor waardigheid. In het Engels is dat: All Together for Dignity. In het Frans: Agir Tous pour la Dignité. Kortom: ATD. De beweging ATD Vierde Wereld ontstond in Frankrijk en heet daar ATD Quart Monde. Het begon in de jaren vijftig met ATD, maar dan voluit in Franse woorden die van bij de aanvang al wrongen en het resultaat waren van een aansporing tot voorzichtigheid. Wie kan er iets op tegen hebben dat mensen in nood geholpen worden? ‘Hulp in alle nood’ of ‘Aide à Toute (...)

Algemene Delegatie ATD Vierde Wereld

December 2012
Algemene Delegatie ATD Vierde Wereld De internationale Beweging ATD Vierde Wereld heeft sinds september 2012 een nieuwe leiding ofwel Algemene Delegatie. De Belgische volontaire Isabelle Perrin is nu Algemeen Secretaris. Zij maakte met de Amerikaanse Diana Skelton al deel uit van het vorige team en volgt de Zwitser Eugen Brand op, die na vele vele jaren bezielend leiderschap is teruggetreden. Nieuwe leden van de delegatie zijn de Fransman Jean Toussaint en Jacqueline Plaisir uit Guadeloupe. Het viertal staat voor de grote (...)

De derde weg in de bestrijding van armoede en uitsluiting

Juni 2010
De derde weg in de bestrijding van armoede en uitsluiting Joseph Wresinski, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, had een Poolse vader maar groeide op in Frankrijk. In 1979 bezocht hij Polen, de eerste en enige keer. Hij wilde weten hoe de armsten behandeld werden in een land dat geleid werd door communisten die de sociale rechtvaardigheid in hun vaandel voerden. Cezary Gawrys, journalist bij het maandblad Wiez (Band) begeleidde hem. “Voor mij was hij een uiterst bescheiden en vrij gewoon man. Eerlijk gezegd heb ik het (...)

Folder ATD Vierde Wereld

Januari 2010
Folder ATD Vierde Wereld Met als titel ’Samen met jou werken aan een wereld zonder extreme armoede’ heeft de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld een folder voor Vlaanderen gerealiseerd. Kort, duidelijk en op aansprekende wijze uitleggen waar ATD Vierde Wereld voor staat, dat was ons doel. Of we in deze opzet geslaagd zijn, mogen de gebruikers van de folder zelf beoordelen. De antwoorden op alle vragen staan er natuurlijk niet in. We hopen juist dat mensen na het lezen van de folder geprikkeld zijn om door te (...)

Zwijgen of spreken ?

September 2009
Zwijgen of spreken ? ’Ook in de rij bij de slager ben je medestander’. Dat was de titel van het indringende Instaptheater op onze Startdag op 19 september 2009. De ervaringen van een aantal deelnemers.

“Rechten van armsten daadwerkelijk toepassen !”

Mei 2009
 “Rechten van armsten daadwerkelijk toepassen !” Een PDF-versie vindt u hier. Op 7 juni werd het Vlaams Parlement verkozen. Met bijgaande oproep richten wij ons tot de volksvertegenwoordigers: Zoals u weet blijft armoede een groot knelpunt in onze maatschappij. De beweging ATD Vierde Wereld is er van overtuigd dat hier voor het Vlaamse niveau een belangrijke taak is weggelegd. Omdat wij hopen dat armoedebestrijding ook op uw aandacht en inzet kan rekenen willen wij u hierbij vier sporen aanreiken. 1. Armoedebestrijding vraagt overleg (...)

Oproep aan de leden van het Europees Parlement

Mei 2009
Oproep aan de leden van het Europees Parlement Een gemeenschappelijke toekomst komt er alleen als we de armoede uitroeien en ons verzetten tegen uitsluiting Er zal voor iedereen in Europa vooruitgang zijn als de armsten en uitgeslotenen deze vooruitgang mee kunnen bewerkstelligen en er ook kunnen van genieten. De crisis brengt veel onzekerheid mee. Juist daarom vraagt ATD Vierde Wereld aan de leden van het Europees parlement om zich te engageren op basis van programma’s die de ambitie en de moed hebben om de bevolkingsgroepen (...)

Toekomstvisie ATD Vierde Wereld tot 2013

April 2009
Toekomstvisie ATD Vierde Wereld tot 2013 Voor de komende jaren heeft de internationale beweging ATD Vierde Wereld vijf speerpunten gekozen om te werken aan een wereld zonder extreme armoede. In bijgaand document treft u deze Toekomstvisie voor 2008 tot en met 2012 aan. Het is geen vrijblijvende visie, maar een een plan gekoppeld aan concrete doelen, die we werkelijk willen realiseren. Het document is het resultaat van een wereldwijde dialoog tussen mensen met armoede-ervaring, medestanders en volontairs. De vijf speerpunten die (...)

Rechten en plichten

November 2008
Het idee van de rechten van de mens is een wankel bouwwerk. Staten ondertekenen de Universele Verklaring wel maar leggen met veel gemak de Rechten van de Mens naast zich neer. Hoe komt dat toch, die grote kloof tussen wat verkondigd wordt en wat de realiteit toont? Antwoorden zoeken we in de erfenis van Joseph Wresinski, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, en bij de filosofe Simone Weil. Ondeelbaar Joseph Wresinski hamerde altijd op de ondeelbaarheid van de rechten. (...)

Nieuwe internationale leiding ATD Vierde Wereld

Juli 2008
Nieuwe internationale leiding ATD Vierde Wereld De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld heeft sinds 1 januari 2008 een nieuwe driehoofdige leiding: Isabelle Perrin-Pypaert, Belgische; Diana Skelton-Faujour, Amerikaanse en Eugen Brandt, Zwitser. Brand maakt sinds 1999 als Algemeen Secretaris deel uit van deze wisselende groep. De visies van het drietal zijn in het Engels en in het Frans te horen en zien via deze links: Engels; Frans. V.l.n.r.: Eugen Brand, Diana Skelton-Faujour en Isabelle (...)

Vierde Wereld? Wat betekent dat?

Juni 2008
Er is wat met de woorden ‘vierde wereld’. We dachten er al aan om van naam te veranderen. Kan je nog met trots zeggen dat je lid bent van de Vierdewereldbeweging? Gaat iets of iemand de dieperik in, komt ergens barre miserie aan de oppervlakte, dan spreekt de pers van vierdewereldtoestanden. En toch is ‘vierde wereld’ in oorsprong juist een positieve aanduiding. Joseph Wresinski wist ook niet hoe hij de gezinnen moest benoemen die hij in 1956 aantrof in het barakkenkamp bij Parijs. De (...)

De Dalai Lama ontvangt afvaardiging van ATD Vierde Wereld

Oktober 2007
In het kader van de voorbereiding van 17 oktober 2007 ontving de Dalaï Lama, de geestelijke leider van het Boeddhisme, op 16 september in Lissabon (Portugal), een afvaardiging van de Internationale Beweging ATD-Vierde Wereld. Eugen Brand, algemeen afgevaardige van de Beweging, en Derek Asker, militant, spraken met hem over extreme armoede en vrede. De Dalai Lama, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1998, verklaarde onder meer: ”Op wereldschaal is er een diepe kloof tussen rijken en (...)

Onze beginselen

Februari 2006

In 2004 werkten wereldwijd duizenden leden van ATD Vierde Wereld samen aan een tekst die uitdrukt waar we voor staan. Het resultaat op één A4 vindt u hier .


Onze inzet

December 2005

Onze inzet is gericht op:
- personen en gezinnen ontmoeten die in armoede leven
- luisteren naar deze mensen en leren van en met hen
- grote armoede beter leren kennen
- actie voeren met mensen in armoede met de bedoeling grote armoede te doen verdwijnen
- de publieke opinie en de overheid aanspreken; via dialoog met mensen in armoede en andere partners werken aan een betere samenleving voor iedereen

Hoe U zich kunt inzetten leest u hier.