Digitale kloof vergroot armoede

Artikel geplaatst 26 januari 2009 Print Friendly

Digitale kloof vergroot armoede

De website van ATD Vierde Wereld in België heeft een totale metamorfose ondergaan: meer informatie die makkelijker te vinden is en in een mooiere jas. Ook kunt u zich nu abonneren op een digitale Nieuwsbrief. Als beweging zijn we dus ’mee’ in de vaart der volkeren. Maar hoe zit het met mensen die in armoede leven ? Zijn zij ook ’mee’ ?

Het internet is een niet meer weg te denken informatiebron, communicatiemiddel, hulpmiddel bij werk en studie en vrijetijdsbesteding. Het versterkt de mogelijkheden van individuen, gezinnen en organisaties enorm: deelname aan de hedendaagse samenleving is voor velen ondenkbaar geworden zonder internet.
Helaas zijn deze geweldige mogelijkheden het minst toegankelijk voor de meest kwetsbare en uitgesloten mensen. Hun afstand tot informatie, diensten, cultuur en andere zaken en voordelen neemt verder toe. Want studeren, werk zoeken, hebben en behouden zonder internet wordt steeds moeilijker. Ook overheden en andere instellingen gaan er steeds meer vanuit dat burgers ’online’ zijn.

Nooit gesurfd

Uit officiele cijfers blijkt dat in België het aantal mensen dat de digitale boot mist vrij hoog is in vergelijking met andere Europese landen. Een kleine 2 miljoen Belgen gebruikten nog nooit een computer en zo’n 2,5 miljoen mensen hebben nog nooit op het internet gesurfd. Onder meer de omslachtige besluitvorming en de hoge prijs van een internetaansluiting zouden oorzaken zijn. Natuurlijk zijn er inmiddels plannen en maatregelen, maar die bereiken lang niet iedereen.

Vooral in Afrikaanse landen, zoals bijvoorbeeld in Senegal op de foto, is de digitale achterstand dramatisch. (Foto: ATD Vierde Wereld).

Kijken we verder dan onze Europese neus lang is dan valt het met de ’digibetisering’ van ons kleine landje nog wel mee. Vooral in Afrikaanse landen is soms nauwelijks kennis en infrastructuur aanwezig om überhaupt internet te kunnen aansluiten. En dan moet je natuurlijk nog steeds eerst een werkende computer hebben, waarmee je ook kunt omgaan. Het is niet moeilijk te voorspellen dat deze dramatische achterstand grote gevolgen zal hebben voor de toekomst van deze landen.
De digitale kloof vergroot armoede en uitsluiting, wereldwijd en dichtbij.

Aan de slag

Ook voor de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is het internet inmiddels onontbeerlijk. Volontairs, medestanders én mensen in armoede maken er continu gebruik van om informatie en berichten van solidariteit en hoop uit te wisselen.
We willen met de mensen aan de slag om samen te leren omgaan met de gereedschappen van de nieuwe tijd. We hopen dat onder meer te doen door in samenwerking met onze groepen in het land inhoud te gaan maken voor deze website. Tekst, foto’s, geluid, filmpjes en andere zaken gemaakt door de mensen zelf. Een druppel op de gloeiende plaat ? Misschien, maar gelukkig zijn er in het hele land meer organisaties en individuen bezig om mensen ’mee’ te krijgen. Hoe is het gesteld in uw omgeving ? Kent u mensen, gezinnen die de digitale boot missen ?

Tekst: Jos Delisse