Joining our voices- Koren zingen samen voor waardigheid op 15 oktober te Oostende

Artikel geplaatst 20 september 2017 Print Friendly

Joining our voices- Koren zingen samen voor waardigheid op 15 oktober te Oostende

Stop armoede!
Samen voor waardigheid!

Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor ATD Vierde Wereld!
We vieren drie verjaardagen:
* 30 jaar Werelddag van Verzet tegen extreme armoede (17 oktober),
* 60 jaar Internationale Beweging ATD Vierde Wereld,
* 100ste geboortejaar van stichter Joseph Wresinski.
Uiteraard willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan: velen verzetten zich immers dagelijks met veel moed en volharding tegen armoede. Dit engagement mag gezien worden!
Jammer genoeg is armoede nog lang de wereld niet uit en ont-waardig-t het nog steeds vele mensen ten diepste!
De inzet van iedereen is nodig, en daarom is er de campagne:“Stop armoede. Samen voor waardigheid.”
We willen een breed publiek aanspreken om samen met mensen in armoede op te komen voor waardigheid. Onze naam staat niet voor niets voor ‘All Together for Dignity’
Net als onze stichter Joseph Wresinski geloven wij in de kracht van zang en muziek om mensen te raken en te mobiliseren!
Op 17 oktober 1987 nodigde Wresinski wereldwijd zangers uit om samen de eerste Werelddag van verzet tegen Extreme Armoede te lanceren:
“Of we nu zingen over liefde, pijn, dromen of herinneringen, wat de woorden ook zijn, de menselijke stem zingt vooral over zijn verlangen naar waardigheid. Overal ter wereld, van de dorpjes in Guatemala en de bergen van Haïti, tot in de sloppenwijken van Thailand en in arme binnensteden van Europa, overal heb ik families horen vechten tegen de grootste armoede, terwijl ze over hun waardigheid zongen.”
Dertig jaar later nodigt ATD Vierde Wereld ons opnieuw uit om onze stemmen te verenigen en hier bij ons de boodschap te verspreiden van hoop, liefde, schoonheid en harmonie met mensen in armoede! Hiervoor werd een internationaal repertoire opgesteld met liederen over waardigheid en verzet waarmee we aan de slag kunnen, een daadwerkelijke bijdrage aan het verzet tegen armoede en een erkenning van de waardigheid van elke mens!

Joining our voices
“Koren zingen samen voor waardigheid in een wereld zonder armoede”
Op zondag 15 oktober 2017 van 15 tot 17 uur
in Zaal Vuurtoren, Thomas van Loostraat 32, Oostende
Inkom gratis, nadien gezellige ontmoeting

Zing mee!
Verschillende Oostendse koren zingen uit het ‘2017 Stop Poverty Songbook’, een liedboek met (meerstemmige) liederen uit de hele wereld die moed geven in de dagelijkse strijd tegen armoede en uitsluiting. Door hun liederen van verzet en hoop opnieuw te zingen, willen we de moed van alle mensen in armoede doorheen de geschiedenis eren.
Zo krijgen we liederen te horen uit o.a. Argentinië, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo, Frankrijk en de U.S.A. Ook uit het eigen repertoire wordt geput en een samenzang met alle deelnemende koren vormt de apotheose.

1.001 verhalen – Schrijven als verzet tegen armoede
In het kader van de campagne "Stop Armoede. Samen voor Waardigheid." verzamelde ATD Vierde Wereld 1.001 verhalen die tonen dat we armoede kunnen overwinnen, als we samenwerken. Vandaag is er een overvloed aan slecht nieuws. Mensen voelen zich machteloos en ontmoedigd. Met deze positieve verhalen met als thema: `Armoede is geen noodlot- verandering is mogelijk ! ’, willen we hier tegengewicht aan bieden.
Tussen de liederen door laten wij enkele van deze verhalen horen, afgewisseld met poëzie rond armoede en uitsluiting. Beelden over ATD Vierde Wereld, uit het rijke leven van père Joseph Wresinski en van de campagne omkaderen het geheel.

Volgende koren verlenen hun medewerking aan dit project
Weerklank
Matondo
Cazcadia
jongerenkoor Muzeschuit/CAZ
Gaudia Canticorum
Camerata Ostendia
jongerenkoor St.-Andreas

Organisatie:
Weerklank & ATD Vierde Wereld-kust i.s.m. Werkgroep 17oktober Oostende, een samenwerkingsverband tussen Kaap Project CM, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen-Oostende, Samen DiVers, ACV, ATD Vierde Wereld, Samenlevingsopbouw, Contextbegeleiding Arcade en Open School voor volwassenen
Info: Johan Vervaeke, Wilgenlaan 14, Oostende, weerklankkoor@gmail.com (0499 43 43 64)
Hieronder vindt u de flyer terug in bijlage.

1 photos