Lid worden van ATD Vierde Wereld ?

Artikel geplaatst 15 april 2013 Print Friendly

Lid worden van ATD Vierde Wereld ?

Elke mens is evenveel waard, welke plaats hij ook heeft in de samenleving.
De onrechtvaardigheid, vernedering, schaamte, machteloosheid, uitsluiting, die mensen in grote armoede doorstaan, kunnen we niet aanvaarden.

In de overtuiging dat ieders inspanning nodig is, spreekt de beweging ATD
Vierde Wereld overal mensen aan om bondgenoten te worden en partnerschappen te ontwikkelen op alle niveaus van de samenleving.
Door de stem van de armste mensen te laten horen, worden de verantwoordelijken van politieke, economische, religieuze, culturele instanties aangesproken.

Ook u kan lid worden van ATD Vierde Wereld

Lidgeld: 3 euro per jaar. Wat u eventueel meer stort, wordt als gift beschouwd. Voor giften van minimaal 40 euro per jaar ontvangt u in april 2017 een fiscaal attest.
Overschrijven op rekeningnummer 000-0745336-85 (IBAN : BE89 00007453 3685) met vermelding van “lidmaatschap”.

Door het lidmaatschap te betalen onderschrijft u de uitgangspunten van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld en (her)bevestigt u uw steun. U ontvangt een lidmaatschapskaart.
U ontvangt ook 4 maal per jaar het VierdeWereldblad en enkele mailings.


Extreme armoede uitbannen, een weg naar vrede.
Tekening Steven Gryspeerdt

Meer over onze beginselen.

Meer informatie over giften.