Persbericht voor de Werelddag van verzet tegen extreme armoede

De armoedebeweging mobiliseert heel België

Artikel geplaatst 13 oktober 2017 Print Friendly

Persbericht voor de Werelddag van verzet tegen extreme armoede

Naar jaarlijkse gewoonte is er op 17 oktober op verschillende plaatsen speciale aandacht voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Maar dit jaar willen we meer doen en kiezen we ervoor om samen met vele organisaties een vuist te maken en actie te voeren.

Onze organisaties, federaties en burgerinitiatieven zijn dagelijks geëngageerd in de strijd tegen armoede rond verschillende problematieken en op verschillende terreinen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar deze 17 oktober verbinden we mekaar in een immens netwerk om de uitsluiting en onrechtvaardigheid aan te klagen en de lakse houding van onze overheden en regeringen die de armoede ‘verborgen houden’ .

Op 17 oktober 2017 wordt in heel België actie gevoerd in allerlei vormen : via optochten, manifestaties, concerten, colloquia, filmvoorstellingen, toespraken, tentoonstellingen ….. om samen met één stem het politieke beleid van uitsluiting en onrecht aan te klagen.

We bieden weerklank aan de acties van onze partners in Brussel en elders in het land:

In Brussel:

« Hors Circuit » - door ‘le Forum Bruxelles contre les Inégalités’ Hoe de toenemende sociale ongelijkheid bestrijden ? Om antwoorden te vinden op deze uitdagingen wordt een ‘Laboratorium voor sociale interventie ‘ opgezet van 16 tot 20 oktober met een 40-tal tussenkomsten.

“Verzet uit onverwachte hoek?!: Mensen in armoede en anderen weigeren armoede en kiezen voor een solidaire wereld.” Interactieve standen en workshops; speeches, optredens en zang op het groot podium; een open buffet en bar. (zie ook het persdossier rond deze avond)

In Wallonië:

« Tous dans le même sac » - Door het Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté. In de voormiddag documentaires, theater, tentoonstellingen, getuigenissen rond ongelijkheid. In de namiddag : acties, toespraken, Opération solidaro-politique : « sacs de couchage ». Vanaf 19u30: fakkeltocht voor een solidaire samenleving. Het volledige programma: www.RWLP.be

In Vlaanderen:

« Gezondheid verdraagt geen uitstel » - Nationale campagne van het Netwerk Tegen Armoede.1 op 8 mensen met een laag inkomen, stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen. Met tal van lokale acties: www.netwerktegenarmoede.be/17oktober

Contactpersoon voor onze nationale actie “ verzet uit onverwachte hoek”:

NL: Marijke Decuypere 0493/73.45.03

FR: Antoine Scalliet 0485/75.66.82